Thông báo về việc công bố kết quả xét học bổng chuyên lớp 11, 12 năm học 2023 – 2024

with No Comments

Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) trân trọng thông báo:

  1. Công bố điểm xét học bổng của học sinh chuyên lớp 10 và 11 học 2022 – 2023
  • Điểm xét học bổng của học sinh lớp 10 chuyên năm học 2022 – 2023: (danh sách kèm theo).
  • Điểm xét học bổng của học sinh lớp 11 chuyên năm học 2022 – 2023: (danh sách kèm theo).
  1. Công bố danh sách học sinh đạt học bổng chuyên (100%, 50%, 25%) lớp 11, 12 năm học 2023 – 2024:
  • Danh sách học sinh lớp 11, năm học 2023 – 2024, đạt học bổng chuyên (100%, 50%, 25%): (danh sách kèm theo).
  • Danh sách học sinh lớp 12, năm học 2023 – 2024, đạt học bổng chuyên (100%, 50%, 25%): (danh sách kèm theo).
  1. Báo cáo số lượng học sinh đạt học bổng chuyên (100%, 50%, 25%) lớp 11, 12 năm học 2023 – 2024:
Khối lớp

(2023 – 2024)

Học bổng 100% Học bổng 50% Học bổng 25% Ghi chú
11 02 HS 04 HS 05 HS 11 HS /23 HS chuyên
12 06 HS 09 HS 12 HS 27 HS /58 HS chuyên
Tổng cộng 08 HS 13 HS 17 HS 38 HS /81 HS chuyên

Xem quyết định học bổng 11,12 chuyên 2023-2024