THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 – 2025

with No Comments

Căn cứ Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND Tỉnh Long An về việc thành lập Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc cho phép Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo hoạt động giáo dục;

Căn cứ Điều 17 qui định về tuyển sinh vào lớp đầu cấp, Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 26/CV-ĐHTT.24 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Tân Tạo về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo.

Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 – 2025 như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh (HS) tốt nghiệp THCS trên cả nước.

1.2. Phương thức, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh:

* Các lớp chuyên:

Phương thức tuyển sinh Điều kiện dự tuyển Chỉ tiêu:

180 học sinh

Thi tuyển Học sinh có học lực (HL) và hạnh kiểm (HK) cả năm của các lớp 6,7,8,9 từ khá trở lên.

Lớp 9: tạm lấy kết quả HK I. (Khi trúng tuyển, hoàn thành hồ sơ, trường kiểm tra điều kiện HL, HK cả năm; không đủ điều kiện sẽ không được công nhận trúng tuyển).

180 học sinh, 6 lớp:

– Tiếng Anh: 30 HS (1 lớp);

– Toán: 30 HS (1 lớp);

– Ngữ Văn: 30 HS (1 lớp);

– Vật Lí: 30 HS (1 lớp);

– Hoá học: 30 HS (1 lớp);

– Sinh học: 30 HS (1 lớp).

Nhà trường tuyển 180 học sinh, 06 lớp.

* Các lớp không chuyên: Thực hiện Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/02/2023 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, các lớp không chuyên (B,C,D) được học tại trường THPT mới (dự kiến đặt tên là trường TH – THCS – THPT Đặng Trần Côn, phát triển từ trường TH – THCS Tư thục Tân Tạo).

  1. HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, MIỄM GIẢM HỌC PHÍ

2.1. Học phí và chi phí khác:

– Học phí học sinh trong năm học: 30.000.000 đồng/ năm học (10 tháng). Học sinh có thể đóng theo tháng (3.000.000 đồng/tháng), học kì (15.000.000 đồng/học kì) hoặc năm học. Trường hợp học sinh đóng một lần cho cả năm học trước thời gian qui định được giảm 10% học phí cả năm.

– Chi phí khác:

  • Cơ sở vật chất; giấy thi, đề kiểm tra định kỳ; dịch vụ y tế; bảo trì máy lạnh, nước uống: 2.200.000 đồng/ năm học;
  • Ở ký túc xá và ăn nội trú: Theo qui định của Ban quản lý ký túc xá.

2.2. Chính sách học bổng và miễn giảm học phí: (Phụ lục 1)

  1. QUI ĐỊNH THI TUYỂN CÁC LỚP CHUYÊN

3.1. Ngày thi: ngày 02 tháng 6 năm 2024.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của TTS độc lập với các kì thi tuyển sinh lớp 10 của các tỉnh, thành trên cả nước. Thí sinh có thể vừa dự thi tuyển sinh lớp 10 của địa phương, đồng thời, dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của Nhà trường.

3.2. Môn thi vào các lớp chuyên: Học sinh dự thi vào các lớp chuyên phải thi 01 môn chuyên như sau:

STT Lớp chuyên Môn thi

Thời gian làm bài 150 phút

Hình thức thi
1 Tiếng Anh Tiếng Anh Tự luận và trắc nghiệm.
2 Toán Toán Tự luận.
3 Vật Lí Vật Lí Tự luận.
4 Hóa học Hóa học Tự luận.
5 Sinh học Sinh học Tự luận.
6 Ngữ Văn Ngữ Văn Tự luận.

3.3. Lịch thi; nguyên tắc xét trúng tuyển đối với thí sinh thi các lớp chuyên (Phụ lục 2)

  1. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 (Phụ lục 3)
  2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, NHẬP HỌC; LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

5.1. Hồ sơ dự tuyển, học nhập và lệ phí: (Phụ lục 4)

5.2. Thời gian thực hiện:

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú
Ban hành Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025. Tháng 03/2024.
Phát hành Đơn xin dự tuyển. Tháng 3/2024. Thi tuyển.
Nhận Đơn xin dự tuyển. Hạn cuối 31/5/2024. HS đăng ký thi tuyển.
Phát thẻ dự thi

Khai mạc Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Ngày 02/6/2024.
Ngày thi tuyển các lớp chuyên. Ngày 02/6/2024.
Công bố kết quả điểm thi tuyển sinh các lớp chuyên. Ngày 08/6/2024.
Nhận đơn phúc khảo. Hạn cuối: Ngày 10/6/2024. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua email.
Công bố kết quả chấm phúc khảo và trúng tuyển. Ngày 11/6/2024.
Công bố kết quả xét học bổng dành cho HS thi lớp chuyên. Trước ngày 20/6/2024.
HS thuộc đối tượng giảm học phí khác. Theo Đơn xác định đối tượng miễn giảm học phí.
Thời hạn nộp hồ sơ nhập học và đóng học phí. Ngày 31/7/2024. Sau ngày 31/7, HS không được hưởng chính sách giảm 10% nếu đóng học phí một lần/ năm học.
Ngày học đầu tiên. Ngày 01/8/2024.

Trên đây là thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 của Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo./.

Tải về đơn xin dự tuyển vào lớp 10, năm học 2024-2025.

Tải về thông báo tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 – 2025.