HỌC SINH KHÓA 5 (2016 - 2019)

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐH TÂN TẠO
Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển Đại Học đã xác nhận
Số học sinh tốt nghiệp: 101
Số học sinh trúng tuyển đại học: 101 (100%)

HỌC SINH KHÓA 3 (2014 - 2017)

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐH TÂN TẠO
Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển Đại Học đã xác nhận
Số học sinh tốt nghiệp: ...
Số học sinh trúng tuyển đại học: ...

HỌC SINH KHÓA 1 (2012 - 2015)

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐH TÂN TẠO
Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển Đại Học đã xác nhận
Số học sinh tốt nghiệp: ...
Số học sinh trúng tuyển đại học: ...
Điểm trung bình ba môn thi THPT Quốc gia 2015 cao nhất của của khóa I là 22,2 điểm.