THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 12 CHUYÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

with No Comments

Căn cứ Điều 2, Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên qui định: “Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi học hết lớp 12”.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 24 của Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Căn cứ vào sự phê duyệt của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo, trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo thông báo tuyển bổ sung vào lớp 12 chuyên năm học 2023-2024 theo kế hoạch như sau:

I. Địa bàn tuyển sinh:

Trường THPT Năng khiếu ĐH Tân Tạo tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

II. Quyền lợi của học sinh và học phí:

  1. Quyền lợi của học sinh:

Ngoài quyền lợi của của học sinh chuyên theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh hưởng những quyền lợi khác theo qui định của TTS và trường Đại học Tân Tạo.

– Đối với học sinh đang học tại các lớp không chuyên tham gia thi tuyển bổ sung lớp chuyên: Chế độ học bổng, miễn giảm học phí không thay đổi.

– Đối với học sinh từ các trường THPT khác tham gia thi tuyển bổ sung lớp chuyên: Thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-TTS.22 ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo quy định thu nộp học phí, các khoản phải thu khác và chính sách giảm học phí của Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo.

  1. Học phí:

Học phí của học sinh trúng tuyển bổ sung lớp 12 chuyên thực hiện theo Thông báo số 65/QĐ-TTS.23 ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 là 3.190.000 đồng/ tháng (chưa tính các khoản phải thu khác).

Đối với học sinh đang học lớp 12 không chuyên tại TTS trúng tuyển lớp chuyên thì học phí không thay đổi.

III. Chỉ tiêu tuyển sinh

Số lượng học sinh tuyển bổ sung: 16 HS, 2 lớp chuyên (Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học).

Lớp chuyên Chỉ tiêu Ghi chú
Tiếng Anh 04 học sinh
Toán 04 học sinh
Ngữ Văn 04 học sinh
Sinh học 04 học sinh

IV. Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: thi tuyển một môn (môn chuyên).

  1. Điều kiện dự tuyển:

Thí sinh dự thi phải đảm bảo đồng thời ba điều kiện sau:

– Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10 và 11: Tốt.

– Xếp loại học lực cả năm lớp 10 và 11: đạt từ Khá trở lên.

– Điểm trung bình môn thi (môn chuyên) cả năm lớp 11 đạt từ 7.0 trở lên.

  1. Môn thi vào các lớp chuyên: Học sinh dự thi vào các lớp chuyên nào thi môn chuyên đó với thời gian làm bài như sau:
STT Môn thi vào các lớp chuyên
Lớp chuyên Môn thi Hình thức thi Thời gian làm bài
1 Toán Toán Tự luận, trắc nghiệm 120 phút
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Tự luận, trắc nghiệm 90 phút
3 Ngữ Văn Ngữ Văn Tự luận 120 phút
4 Sinh học Sinh học Tự luận, trắc nghiệm 90 phút
  1. Nguyên tắc và cách xét tuyển đối với thí sinh dự thi vào các lớp chuyên

– Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, có điểm bài thi đạt từ 5.0 trở lên.

– Trong trường hợp có những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn ưu tiên học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 11 môn dự thi chuyên cao hơn.

V. Kế hoạch và thời gian thực hiện

1.Thông báo tuyển sinh: TTS thông báo tuyển sinh trong tháng 8/2023.

2. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn xin dự tuyển: Theo mẫu đính kèm;

– Các giấy tờ khác: Sau khi trúng tuyển học sinh sẽ nộp học bạ THPT, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS và các loại giấy tờ còn lại.

3. Thời gian nộp đơn:từ ngày ra thông báo tuyển sinh bổ sungđến hết ngày 23/8/2023.

Học sinh làm đơn xin dự thi, có minh chứng kết quả học tập và rèn luyện.

Học sinh nộp trực tiếp hoặc gửi về Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo – Đại lộ Đại học Tân Tạo, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An hoặc scan đơn xin dự tuyển gửi qua email: nhut.tran@ttst.edu.vn.

4. Phát thẻ dự thi

  • Thí sinh đến nộp đơn dự thi tại trường sẽ nhận thẻ dự thi ngay sau khi nộp đơn.
  • Các trường hợp gửi đơn qua đường bưu điện hoặc email, thí sinh nhận thẻ dự thi trước Lễ khai mạc kì thi.

5. Khai mạc kỳ thi: 13 giờ 15 phút, ngày 25/8/2023 thí sinh tập trung tại trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo để dự khai mạc kỳ thi.

6. Ngày thi, lịch thi : ngày 25 tháng 08 năm 2023.

Ngày thi Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi Giờ bắt đầu làm bài Lớp chuyên Môn thi Thời gian làm bài
Chiều 25/08/2023 13 giờ 45 14 giờ 00 Toán Toán 120 phút
Tiếng Anh Tiếng Anh 90 phút
Ngữ Văn Ngữ Văn 120 phút
Sinh học Sinh học 90 phút

7. Địa điểm thi: Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo.

                                   Xã Hựu Thạnh, E. City Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

8. Chấm thi:ngày 26/8/2023. Công bố kết quả: Từ ngày 26/8/2023.

9. Nhận đơn xin chấm phúc khảo: Từ 26/8/2023 – 27/8/2023.

10. Công bố kết quả chấm phúc khảo: 28/8/2023.

VI. Về đề thi tuyển sinh:

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo quyết định thành lập Hội đồng ra đề.

Nội dung thi : trong chương trình phổ thông môn học học kì II của lớp 11.

VII. Về coi thi và chấm thi:

Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo quyết định thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng chấm phúc khảo.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh bổ sung lớp 12 chuyên năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo.

Trân trọng./.

Tải mẩu đơn dự thi