Thông báo kết quả xét học bổng HS lớp 11 chuyên 2022 – 2023

with No Comments
Kết quả xét học bổng 100%, 50% và 25% cho học sinh lớp 11 chuyên năm học 2022 – 2023

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 2021 – 2022, các qui định về cấp học bổng tài năng khuyến khích học tập của học sinh trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo và đảm bảo yêu cầu cho sự phát triển bền vững của Nhà trường, đồng thời, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện.

Hội đồng xét học bổng xét cho học sinh thông qua điểm xét học bổng. Điểm xét học bổng được xây dựng như sau:

Điểm xét học bổng = (điểm tổng kết năm học + điểm năng lực x2)/3

Cơ cấu số lượng xét học bổng năm học 2022-2023: 100%, 50%, 25%:

  • Học bổng 100%: chiếm 10%;
  • Học bổng 50%: chiếm 15%;
  • Học bổng 25%: chiếm 20%.

Hội đồng xét học bổng chỉ xét học sinh đạt học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt, không xét học sinh học lực khá, hạnh kiểm khá.

Tổng số học sinh xét học bổng: 70 học sinh. Hội đồng xét học bổng cho học sinh lớp 11 năm học 2022 – 2023 công nhận học sinh đạt học bổng kết quả như sau:

  • Học bổng 100%: có 8 học sinh, điểm trung bình xét học bổng từ 8.0 trở lên (chiếm 11%).
  • Học bổng 50%: có 11 học sinh, điểm trung bình xét học bổng từ 7.2 đến thấp hơn 8.0 (chiếm 16%).
  • Học bổng 25%: có 13 học sinh, điểm trung bình xét học bổng từ 5,9 đến thấp hơn 7,2 (chiếm 18%).

Học sinh được học bổng 100%, 50% và 25% được giảm học phí theo tỷ lệ tương ứng 100% (miễn học phí), 50% và 25%.

Danh sách học sinh lớp 11 chuyên đạt học bổng 100%, 50% và 25%