THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

with No Comments
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC TÂN TẠO
————————
Số: 2506 / TB -TTS.22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

­Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Long An, ngày 25 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

NĂM HỌC 2022 – 2023

——————————————-

Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) trân trọng thông báo:

1. Danh sách bảng ghi tên, ghi điểm kỳ thi vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023: (Click chuột vào link lớp bên dưới để xem điểm)

+ Lớp chuyên Toán

+ Lớp chuyên Tiếng Anh

+ Lớp chuyên Ngữ Văn

+ Lớp chuyên Hoá học

+ Lớp chuyên Sinh học

+ Lớp chuyên Vật lý

2. Về việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo:

– Nhà trường nhận đơn xin chấm phúc khảo: từ 25/6/2022 đến 28/6/2022.

– Mẫu đơn phúc khảo thí sinh download tại đây, gửi về địa chỉ: Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo, Đại lộ ĐH Tân Tạo, TP E.City Tân Đức, Đức Hoà, Long An hoặc scan đơn gửi về email: nhut.tran@ttst.edu.vn.

– Công bố kết quả chấm phúc khảo: ngày 30/6/2022.

3. Về việc công bố trúng tuyển, học bổng:

– Về nguyên tắc xét trúng tuyển: Thí sinh có điểm thi không môn nào bị điểm dưới 3.0 điểm được xét trúng tuyển lớp chuyên.

– Công bố trúng tuyển và học bổng: trước ngày 05.7.2022.

4. Nộp hồ sơ và nhập học:

– Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học: Từ 25/6/2022 đến 12/8/2022.

– Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ tập trung nhập học từ 01/8/2022.

5. Đóng học phí: Học sinh đóng tiền học phí tháng học đầu tiên trước ngày 05/8/2022.

Lưu ý: Học phí không hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Thái Văn Vịnh