Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2022 – 2023

with No Comments

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2022 – 2023 nhận được một đơn xin chấm phúc khảo bài thi môn chung – Tiếng Anh.

Hội đồng chấm phúc khảo đã hoàn thành việc chấm phúc khảo ngày 30.6.2022.

Thí sinh có đơn xin chấm phúc khảo bài thi xem kết quả tại đây.