Thông báo giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 10 cơ bản và kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2023-2024

with No Comments

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học, Nhà trường tổ chức giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 10 cơ bản và kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2023 – 2024 theo kế hoạch như sau:

  1. Giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 10 cơ bản:

1.1. Đối tượng học bồi dưỡng kiến thức:

– Học sinh các lớp 10B.

– Học sinh các lớp 10D muốn tham gia đăng ký với GVCN.

Học sinh tập trung 7h30, ngày 01/7/2023 tại Hội trường Levy, trường Đại học Tân Tạo để được GVCN và BGH sinh hoạt đầu khoá học.

1.2. Thời gian tổ chức giảng dạy bồi dưỡng kiến thức: từ 01/7 đến 30/7/2023.

1.3. Các môn học: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và Vật Lí.

1.4. Kiểm tra đầu kì và cuối kì:

– Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu kì theo lịch như sau:

Môn kiểm tra Thời gian kiểm tra Ghi chú
Tiếng Anh 8h45, 01/7/2023
Vật Lí 10h00, 01/7/2023
Toán 7h15, 03/7/2023
Ngữ Văn 9h00, 03/7/2023

– Kiểm tra đánh giá chất lượng cuối kì theo lịch như sau:

Môn kiểm tra Thời gian kiểm tra Ghi chú
Ngữ Văn 13h30, 28/7/2023
Vật Lí 15h30, 28/7/2023
Toán 7h15, 29/7/2023
Tiếng Anh 9h00, 29/7/2023

Công bố kết điểm đánh giá khoá học bồi dưỡng kiến thức ngày 31/7/2023. Điểm thi làm cơ sở xếp lớp cho học sinh theo trình độ.

1.5. Giờ học, thời khoá biểu và địa điểm học:

– Lịch học sáng, chiều từ thứ hai đến thứ bảy.

– Giờ học: Sáng: 7h15 – 11h35; Chiều: 13h30 – 16h50.

– Thời khoá biểu cụ thể sẽ được Nhà trường sẽ gửi đến GVCN thông báo đến lớp sau.

– Địa điểm học: Lầu 3, trường Đại học Tân Tạo.

1.6. Học phí: Học sinh được miễn phí khoá học.

  1. Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2023-2024:

2.1. Đối tượng kiểm tra khảo sát đầu năm học 2023 – 2024: Toàn bộ HS lớp 10.

2.2. Lịch kiểm tra khảo sát:

Môn kiểm tra Thời gian kiểm tra Ghi chú
Toán 9h00, 01/8/2023
Tiếng Anh 10h00, 01/8/2023

Công bố kết điểm đánh giá khoá học bồi dưỡng kiến thức ngày 04/8/2023. Điểm thi làm cơ sở xếp lớp Tiếng Anh và xếp lớp niên chế cho học sinh theo trình độ.

2.3. Địa điểm tổ chức kiểm tra khảo sát: Lầu 3, trường Đại học Tân Tạo.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 10 cơ bản và kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2023-2024./.