Thông báo chính sách học phí và học bổng áp dụng riêng cho TTS trúng tuyển vào TTU 2021

with No Comments

Được sự đồng ý và ủy quyền của Hội đồng trường trường Đại học Tân Tạo và Quỹ học bổng ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học phí và học bổng áp dụng riêng cho học sinh trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) trúng tuyển vào trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 như sau:

A. Chính sách học phí dành riêng cho học sinh TTS được tuyển vào TTU năm 2021

Đối tượng Học phí ngành Y đa khoa Học phí các ngành khác
Học sinh các trường THPT (HS THPT) 150.000.000 đồng / năm học.

Học phí này không tăng

trong 6 năm của khóa học.

1.300.000 VNĐ / tín chỉ lý thuyết,

1.950.000 VNĐ / tín chỉ thực hành,

Bình quân 40.000.000 VNĐ / năm.

Học phí này không tăng trong

4 năm của khóa học.

Học sinh

trường THPT

năng khiếu

Đại học

Tân Tạo

(HS TTS)

HS TTS có học lực đạt loại Giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 được học bổng 70%, miễn giảm học phí còn 45.000.000 đồng/năm học. Chính sách này duy trì trong 6 năm của khóa học. HS TTS có học lực đạt loại Giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 được học bổng 70%, miễn giảm học phí còn 12.000.000 đồng / năm học. Chính sách này duy trì trong 4 năm của khóa học.
HS TTS có học lực đạt loại Khá 3 năm lớp 10, 11, 12 được học bổng 50%, miễn giảm học phí còn 75.000.000 đồng /năm học. Chính sách này duy trì trong 6 năm của khóa học. Tất cả HS TTS trúng tuyển vào học TTU đều được học bổng 50 %, được miễn giảm học phí còn 20.000.000 đồng/năm học.

Chính sách này duy trì trong 4 năm của khóa học.

Tất cả HS TTS vào học TTU đều được học bổng, miễn giảm học phí còn 100.000.000 đồng/năm học. Chính sách này được duy trì trong 6 năm của khóa học.

 

B. Chính sách học bổng dành riêng cho học sinh TTS được tuyển vào TTU năm 2021

1. Học bổng 100 % ngành Y đa khoa năm học đầu tiên dành cho học sinh TTS

1.1. Học sinh TTS trúng tuyển vào ngành Y đa khoa năm 2021, thuộc diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí trong năm học đầu tiên:

1.1.1. Học sinh TTS đạt giải I, II, III và KK HSG cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh các môn văn hóa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và phỏng vấn được hưởng học bổng 100%.

1.1.2. Học sinh TTS có tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển ngành Y đa khoa của TTU đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được hưởng học bổng 100%.

2. Học bổng 100 % các ngành khác (trừ ngành Y đa khoa) năm học đầu tiên dành cho học sinh TTS.

2.1. Học sinh TTS trúng tuyển vào TTU năm 2021 các ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học thuộc diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí trong năm học đầu tiên:

2.1.1. Học sinh TTS đạt giải I, II, III, KK HSG cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh các môn văn hóa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và phỏng vấn được hưởng học bổng 100%.

2.1.2. Học sinh TTS có tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của TTU vào các ngành (trừ ngành Y đa khoa) đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và khu vực) và phỏng vấn được bổng 100%.

C. Chính sách học bổng các năm học sau

Kể từ năm thứ hai trở về sau, sinh viên đạt điểm GPA từ 3.5 trở lên và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường sẽ được các Khoa căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và phòng Sinh viên vụ căn cứ vào sự rèn luyện, tham gia các hoạt động của sinh viên trong học kỳ trước để xem xét, đề xuất cho sinh viên được hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp ở các mức 25%, 50%, 75%, 100 % tùy theo điểm GPA mà sinh viên đạt được.

D. Chính sách cho sinh viên vay không tính lãi để nộp học phí

Tất cả sinh viên, nếu từ năm thứ hai không đạt được học bổng, không có môn học nào bị điểm dưới trung bình, điểm GPA đạt từ 3.0 trở lên, nếu có đơn xin vay, Hiệu trưởng và Chủ tịch Quỹ ITA sẽ xem xét cho các sinh viên này được vay không tính lãi để đóng học phí.

Tải file PDF