Quyết định mức thu học phí năm học 2023 – 2024

with No Comments

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC TÂN TẠO

  • Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  • Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
  • Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí lớp 10, lớp 11, lớp 12 và các khoản thu đầu năm của năm học 2023 – 2024 như sau:

1.1. Học phí:

Khối lớp Đóng theo năm học (chưa giảm theo chính sách) Đóng theo học kì (2 lần) Đóng theo tháng Ghi chú
10 30.000.000 VND 15.000.000 VND 3.000.000 VND 10 tháng
11 30.000.000 VND 15.000.000 VND 3.000.000 VND 10 tháng
12 31.900.000 VND 15.950.000 VND 3.190.000 VND 10 tháng + ôn tập thi tốt nghiệp THPT

1.2. Khoản thu đầu năm học:

Khối lớp Cơ sở vật chất; giấy thi, đề kiểm tra định kỳ; dịch vụ y tế; phí vệ sinh, bảo trì máy lạnh, nước uống Đóng theo học kì (2 lần) Ghi chú
10 2.200.000 VND 1.100.000 VND  
11 2.200.000 VND 1.100.000 VND  
12 HS học lớp 11 tại TTS: 1.800.000 VND 900.000 VND  

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 53/QĐ-TTS.22 về việc quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và các văn bản khác qui định về học phí.

Điều 3. Phòng Tài chính- Kế toán, Tổ Văn phòng và học sinh của Trường THPT Năng Khiếu Đại Học Tân Tạo có nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Xem file PDF quyết định