Kết quả điểm thi môn chuyên xét học bổng cho học sinh khối lớp 11 và 12

with No Comments

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi môn chuyên xét học bổng cho học sinh khối lớp 11 và 12

năm học 2023 – 2024

—–❅❉❅—–

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTS.22 của Hiệu trưởng trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quy định xét và cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT Năng khiếu ĐH Tân Tạo;

Căn cứ biên bản làm việc của Hội đồng cấp học bổng chuyên cho học sinh năm học 2023 – 2024;

Căn cứ kết quả điểm thi của Hội đồng Thi xét học bổng cho học sinh khối lớp 11 và 12 năm học 2023 – 2024,

Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) trân trọng thông báo:

  1. Kết quả điểm thi môn chuyên xét học bổng cho học sinh lớp 10 chuyên để cấp học bổng cho năm lớp 11 (chuyên) năm học 2023 – 2024 (theo danh sách đính kèm).
  2. Kết quả điểm thi môn chuyên xét học bổng cho học sinh lớp 11 chuyên để cấp học bổng cho năm lớp 12 (chuyên) năm học 2023 – 2024 (theo danh sách đính kèm).
  3. Về việc chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo:

– Nhà trường nhận đơn xin chấm phúc khảo bài thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/6/2023 (Thứ hai).

Mẫu đơn phúc khảo thí sinh (kèm theo thông báo này), học sinh gửi trực tiếp văn phòng trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo tại lầu 3 – Toà nhà admin Trường Đại học Tân Tạo. Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An; hoặc học sinh scan đơn gửi về email: nhut.tran@ttst.edu.vn.

– Công bố kết quả chấm phúc khảo: trước ngày 22/6/2023.

  1. Nguyên tắc xét và công bố học bổng:

4.1. Điều kiện, tỷ lệ học sinh được cấp và nguyên tắc xét điểm học bổng:

– Điều kiện được xét: HS có Học lực cả năm của năm học đạt Giỏi (đạt Tốt đối với HS lớp 10); Hạnh kiểm cả năm của năm học đạt Tốt.

– Tỷ lệ học sinh được học bổng lớp chuyên thực hiện theo Điều 5 của Quyết định 50 như sau:

Tên học bổng Học bổng 100% Học bổng 50% Học bổng 25%
Học bổng chuyên 10% 15% 20%

– Nguyên tắc xét điểm học bổng: Điểm xét học bổng thực hiện theo biên bản họp xét học bổng của Hội đồng cấp học bổng chuyên năm học 2022 – 2023 ngày 20 tháng 6 năm 2022 qui định điểm xét học bổng:

Điểm xét học bổng = Điểm bài thi môn chuyên X 2 + Điểm trung bình các môn học cả năm của năm học 2022 – 2023.

4.2. Công bố học bổng chuyên khối 11, 12 năm học 2023 – 2024: trước ngày 22/6/2023./.