100% Học sinh TTS đậu Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015

with No Comments

Ngày 28/7/2015, Trường THPT Năng Khiếu Đại học Tân Tạo đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các em học sinh lớp 12.

Theo kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Long An, Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo (TTS) là một trong bốn trường của tỉnh Long An có 100% học sinh đậu Tốt nghiệp THPT năm 2015. Trong đó có 81% học sinh đạt loại Giỏi, 18% đạt loại Khá và chỉ có 1% học sinh đạt điểm trung bình.

Học sinh khóa đầu tiên TTS tốt nghiệp THPT chủ yếu đạt điểm từ 7 đến 8 điểm, điểm thấp nhất là 6.59 và điểm cao nhất là Em Trần Trọng Vinh với 9.37 điểm. Mặc dù điểm tốt nghiệp THPT của TTS không cao do các em phải tập trung vào nhiều môn học, nhưng điểm thi Đại học của hầu hết các em học sinh TTS so với mặt bằng chung khá cao.

Điểm bình quân 3 môn thi xét tuyển Đại học tại TTS đạt 22.18 điểm. Trong đó:

Học sinh đạt từ 24 điểm trở lên: chiếm 27%

Học sinh đạt từ 21 đến dưới 24 điểm: chiếm 47%

Học sinh đạt từ 18 đến dưới 21 điểm: chiếm 23%

Học sinh đạt từ 15.5 đến dưới 18 điểm: chiếm 3%

Học sinh có số điểm xét tuyển Đại học cao nhất của TTS là Em Nguyễn Minh Dũng, đạt 27 điểm Khối B, tiếp theo là Em Trần Trọng Vinh với 26.75 điểm Khối D và 26.25 điểm khối A1

Trong tình hình thực tế có khoảng 80.000 học sinh trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT thì TTS là một trong những trường THPT có tỉ lệ đậu Tốt nghiệp cao nhất.