Social-Network-Facebook-icon

Danh sách học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh - cấp quốc gia năm học 2016 - 2017

Kính mời các thầy cô giáo, cha mẹ và các em học sinh xem kết quả tại đây:

tts

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP QUỐC GIA
NĂM HỌC 2016 - 2017

 STT

Họ và tên

Ảnh

Lớp

Môn

Giải

1

Phạm Thái Điền

 1

12.3

Vật lý

Khuyến khích

2

Nguyễn Hồng Ngọc

 1

11.6

Ngữ văn

Khuyến khích

3

Lê Trần Yến Thanh

 1

11.6

Ngữ văn

Ba

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LÓP 12 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tên

Ảnh

Lớp

Môn

Giải

1

Đặng Phúc Thịnh

 1

12.1

Toán

Khuyến khích

2

Nguyễn Bùi Nhật Duy

 1

11.1

Toán

Khuyến khích

3

Nguyễn Thành Đạt

 1

11.1

Toán

Khuyến khích

4

Võ Ngọc Quỳnh Giao

 1

11.1

Toán

Khuyến khích

5

Nguyễn Tấn Thanh Giang

 1

11.2

Hóa học

Ba

6

Nguyễn Tiến Thành

 1

11.2

Hóa học

Khuyến khích

7

Phạm Anh Tôn

 1

11.2

Hóa học

Khuyến khích

8

Võ Hà Huế Hương

 1

11.2

Hóa học

Khuyến khích

  9

Võ Thị Ngọc Mai

 1

12.2

Hóa học

Khuyến khích

10

Trần Dương Trường Dung

 1

12.2

Hóa học

Khuyến khích

11

Lê Phước Duy

 1

12.2

Hóa học

Khuyến khích

12

Phạm Thái Điền

 1

12.3

Vật lý

Nhất

13

Đỗ Quang Vinh

 1

12.3

Vật lý

Ba

14

Trương Sang Hậu

 1

12.3

Vật lý

Ba

15

Trần Tuấn Kiệt

 1

12.3

Vật lý

Khuyến khích

 16

Nguyễn Thanh Quốc Minh

 1

12.3

Vật lý

Khuyến khích

17

La Huỳnh Ngân

 1

12.3

Vật lý

Khuyến khích

18

Phan Duy Thanh

 1

12.3

Vật lý

Ba

19

Nguyễn Thành Trung

 1

11.3

Vật lý

Khuyến khích

20

Nguyễn Hoàng Minh Duy

 1

11.3

Vật lý

Khuyến khích

21

Lê Lộc Quyền Anh

 1

12.4

Sinh học

Nhì

22

Trần Thị Thủy Tiên

 1

12.4

Sinh học

Nhì

23

Nguyễn Nhật Khang

 1

12.4

Sinh học

Khuyến khích

24

Võ Anh Nhựt Minh

 1

11.4

Sinh học

Ba

25

Trương Hoài Năng

 1

11.4

Sinh học

Ba

26

Võ Uyên Sa

 1

11.4

Sinh học

Khuyến khích

27

Trần Thị Bảo Trâm

 1

11.4

Sinh học

Ba

28

Lê Thị Mỹ Hằng

 1

12.6

Ngữ Văn

Nhì

29

Phạm Trần Diễm Uyên

 1

12.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

30

Nguyễn Thị Khánh Ly

 1

12.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

  31

Lê Trúc Quỳnh

 1

12.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

32

Phạm Thị Mỹ Duyên

 1

12.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

33

Nguyễn Hồng Ngọc

 1

11.6

Ngữ Văn

Nhì

34 

Lê Trần Yến Thanh

 1

11.6

Ngữ Văn

Ba

35

Lê Thị Bích Ngân

 1

11.6

Ngữ Văn

Ba

36

Cao Thị Thúy Quyên

 1

11.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

37

Bùi Phụng Nguyên

 1

11.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

38

Phạm Công Tạo

 1

11.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

39

Đỗ Bội Nghi

 1

11.6

Ngữ Văn

Khuyến khích

40

Nguyễn Thị Kim Ngân

 1

12.5

Tiếng Anh

Nhì

 41

Trần Đức Năng

 1

12.5

Tiếng Anh

Ba

42

Châu Ngọc Như

 1

12.5

Tiếng Anh

Ba

43

Ngô Thị Thanh Trúc

 1

12.5

Tiếng Anh

Khuyến khích

44

Trần Kim Hương

 1

12.5

Tiếng Anh

Khuyến khích

45

Lê Minh Nhật

 1

11.5

Tiếng Anh

Ba

46

Trần Thanh Bình

 1

11.5

Tiếng Anh

Khuyến khích

47

Phạm Tiểu My

 1

11.5

Tiếng Anh

Khuyến khích

48

Nguyễn Xuân Hiển

 1

11.5

Tiếng Anh

Khuyến khích

49

Huỳnh Ngọc Phương Thanh

 1

11.2

Tiếng Anh

Nhì

50

Nguyễn Phùng Thanh Ngọc

 1

10.1

Tiếng Anh

Khuyến khích

Vui lòng xem tập tin đính kèm