Social-Network-Facebook-icon

Thông báo tuyển dụng

Trường THPT Năng Khiếu tuyển dụng giáo viên năm học 2016

Vị trí: Giáo viên cơ hữu

Số lượng tuyển:  04
Các bộ môn:Toán (01), Ngữ văn (01), Tiếng Anh (02)

Loại hình công việc:    Giảng dạy

work-with-us

Trách nhiệm và công việc chính:

 • Đảm bảo giảng dạy và công tác toàn thời gian theo sự phân công của trường
 • Thực hiện các mục tiêu đào tạo, giáo dục của trường đề ra
 • Đánh giá và giám sát chất lượng học sinh
 • Tham gia tham vấn sửa đổi hoàn thiện chương trình dạy học
 • Chấm bài và vào bảng điểm
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, điều lệ trường trung học
 • Báo cáo tình hình học tập của học sinh theo định kỳ
 • Họp phụ huynh và giải quyết các vấn đề của học sinh khi cần thiết
 • Tham gia các cuộc họp đánh giá/ cải thiện chất lượng giảng dạy của bộ môn, trường
 • Tham gia các hội thảo/ cuộc thi về giảng dạy
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường

 

Thông Tin Liên Hệ:
* Trực tiếp nộp hồ sơ tại: Ban Nhân sự - Đại Học Tân Tạo  
Địa chỉ: Đại lộ Đại Học Tân Tạo, Khu đô thị E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
ĐT: 072 376 9216;  DĐ: 0913891137                                                          
* Trực tuyến: Email nhận hồ sơ trực tuyến:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải thông tin chi tiết