Social-Network-Facebook-icon

"Success mapping - Bản đồ thành công"

Hãy thử tưởng tượng trong một cuộc hành trình thì không có gì công dụng bằng một tấm bản đồ. Tấm bản đồ đó đặc biệt quan trọng và rất cần thiết cho cuộc đời 40,50 năm trước mắt của các bạn học sinh THPT cũng như sinh viên đại học; dẫn lối các bạn tới thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Buổi nói chuyện với chủ đề "SUCCESS MAPPING – BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG" TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái - Giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Tân Tạo được tổ chức nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên các kỹ năng nắm bắt cơ hội và đạt được những mục tiêu do mình đề ra. Bên cạnh đó định hướng và bổ trợ thông tin về các ngành nghề phù hợp, giúp các bạn lựa chọn công việc phù hợp trong tương lai.

Nội dung của buổi nói chuyện sẽ bao gồm các phần: Thành công là gì?Bắt đầu từ ước mơ; Thế mạnh bản thân; Tập trung năng lượng; Biến chướng ngại thành bước đệm; Nắm cơ hội và ra quyết định; Vận động bản thân và thay đổi. Thời gian tổ chức: 15h00 -16h30 thứ 3 ngày 15/04/2014 tại Đại học Tân Tạo

TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái là Tiến sỹ chuyên ngành Kinh Tế Tiền Tệ, Tài Chính Ngân Hàng tại đại học Nottingham, cử nhân Tài Chính Kế Toán và Quản Trị tại đại học Nottingham. TS Thái từng là chuyên viên chiến lược trong lĩnh vực ngân hàng trước khi theo học chương trình tiến sỹ. Hướng nghiên cứu của tiến sỹ là chính sách tiền tệ, hiệu quả hoạt động và rủi ro của ngân hàng.

Postertalk

Mai Chi