Social-Network-Facebook-icon

Hội trại chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

"Hội trại tuổi trẻ hội nhập" và  hoạt động “Văn – Thể - Mỹ” chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi với các họạt động thi kéo co, múa hiện đại, biểu diễn trang phục kỳ dị, đạp bong bóng, chọi gà. Toàn trường đã có những phút giây thật ý nghĩa khi cùng tham gia hoạt động ngoại khóa, cảm thấy yêu mái trường Tân Tạo hơn và càng phải học tập, phấn đấu hăng say hơn nữa.

camp1 camp2
camp3 camp4
camp5 camp6
camp7 camp8
camp9 camp10
camp11 camp12
camp13 camp14
camp15 camp16
camp17 camp18
camp19 camp20
camp21 camp22
camp23 camp24
camp25 camp26
camp27 camp28
camp29 camp30
camp31 camp32
camp33 camp34
camp35 camp36
camp37 camp38
camp39 camp40
camp41 camp42
camp43 camp44
camp45 camp46
camp47 camp48
camp49 camp50
camp51 camp52
camp53 camp54

 Mai Chi