Social-Network-Facebook-icon

Danh mục Tỉnh - Huyện xa khó khăn trong tuyển sinh Đại học

MA_TINH TEN_TINH MA QUAN HUYEN TEN_QUANHUYEN Mã Xã Phường Tên Xã Phường
49 Long An 01 Thành phố Tân An    
49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 01 Khánh Hưng
49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 02 Hưng Điền A
49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 03 Thái Trị
49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 04 Thái Bình Trung
49 Long An 02 Huyện Vĩnh Hưng 05 Tuyên Bình
49 Long An 03 Huyện Mộc Hoá 01 Bình Hòa Tây
49 Long An 03 Huyện Mộc Hoá 02 Bình Thạnh
49 Long An 04 Huyện Tân Thạnh    
49 Long An 05 Huyện Thạnh Hoá 01 Tân Hiệp
49 Long An 05 Huyện Thạnh Hoá 02 Thuận Bình
49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 01 Bình Hòa Hưng
49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 02 Mỹ Bình
49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 03 Mỹ Thạnh Tây
49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 04 Mỹ Quý Tây
49 Long An 06 Huyện Đức Huệ 05 Mỹ Quý Đông
49 Long An 07 Huyện Đức Hoà    
49 Long An 08 Huyện Bến Lức    
49 Long An 09 Huyện Thủ Thừa    
49 Long An 10 Huyện Châu Thành    
49 Long An 11 Huyện Tân Trụ    
49 Long An 12 Huyện Cần Đước    
49 Long An 13 Huyện Cần Giuộc 01 Phước Vĩnh Đông
49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 01 Hưng Điền
49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 02 Hưng Điền B
49 Long An 14 Huyện Tân Hưng 03 Hưng Hà
49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 01 Bình Tân
49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 02 Bình Hiệp
49 Long An 15 Thị xã Kiến Tường 03 Thạnh Trị