Social-Network-Facebook-icon

thu-vien-lien-ket Website Đại học Tân Tạo Link: http://ttu.edu.vn   Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Link: http://eco.ttu.edu.vn   Khoa Kỹ...
website-huu-ich-cho-thpt Bộ Giáo dục và Đào tạo : www.moet.gov.vn Thông tin tuyển sinh: http://www.thongtintuyensinh.vn Thông tin học bổng:...
yeu-cau-tai-lieu Để gửi yêu cầu sách hay đến thư viện người sử dụng vui lòng tham khảo thông tin theo mẫu bên dưới: Tải mẫu yêu cầu tài liệu Gửi thông tin theo địa...
lien-he-nhan-vien-thu-vien   Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ Hình ảnh Trương Thị Hải Âu Nhân viên thư viện Email: au.truong@ttu.edu.vn   SĐT:...
cac-cau-hoi-thuong-gap  Câu 1: Muốn làm thẻ thư viện phải làm như thế nào? Thẻ thư viện có tác dụng gì ? Trả lời: Thẻ thư viện được tích hợp trong thẻ sinh viên, học...