Social-Network-Facebook-icon

dich-vu-phong-hop-nhomThư viện Trường có các phòng học nhóm với không gian thoáng mát, yên tĩnh, được trang bị bàn ghế và bảng viết phù hợp cho việc học nhóm, hướng dẫn học tập...
dich-vu-huong-dan-su-dungDịch vụ này ra đời với mục đích giới thiệu cho những bạn đọc mới của thư viện một cách tổng quát về thư viện, phổ biến cho bạn đọc những nội quy, chính...
dich-vu-tham-khaoBạn gặp khó khăn khi tìm kiếm các nguồn thông tin của thư viện cũng như tìm kiếm tài liệu cho việc nghiên cứu học tập của mình? Bạn cần trợ giúp để tìm...
dich-vu-muon-traDịch vụ này được phổ biến cho tất cả bạn đọc của thư viện. Với dịch vụ ...